ZOOM

Enfoquem. Augmenta el coneixement amb els detalls que han suposat el canvi i l’evolució en diverses disciplines de la cultura: Museus i Patrimoni; Música i Arts Escèniques; Edició i Biblioteques; Audiovisual i Videojocs. Definirem, entre tots, les deu idees més innovadores que estan afectant la transformació de la cultura de la mà d’especialistes en cada tema.
ZOOM són sessions monogràfiques, cadascuna de les quals està dedicada a un sector específic de la cultura:

• museus
• patrimoni
• música
• arts escèniques
• edició
• biblioteques
• audiovisual
• videojocs

A cada sessió, un expert en la matèria analitzarà minuciosament quines són les transformacions principals que estan tenint una incidència especial en aquell sector, en especial en la seva intersecció amb la innovació i la tecnologia. Com estan afectant aquests canvis tota la cadena de valor? Quins rols nous interpreten actualment creadors, productors, distribuïdors, intermediaris… i públics a cadascun d’aquests sectors? Quines tendències s’albiren en els propers anys i com condicionaran la manera de concebre cada sector cultural? Totes les sessions les conduirà un periodista cultural que permetrà la participació del públic i el diàleg amb els experts. Al final de cada sessió del ZOOM, i a partir de la interacció entre l’exposició dels experts i les aportacions del públic, l’objectiu és definir, entre tots, les deu idees més innovadores i significatives que marcaran l’esdevenidor del sector cultural en els propers anys.

ZOOM estarà conduïda per Jordi Puntí i Jofre Font, periodistes culturals de TV3, presentadors del programa Tria33.

ZOOM MUSEUS
Conxa Rodà
Cap d’Estratègia, Innovació i Transformació Digital
Museu Nacional de Catalunya

ZOOM PATRIMONI
Albert Sierra
Responsable de projectes innovadors
Agència Catalana del Patrimoni Cultural

ZOOM ARTS ESCÈNIQUES
Carles Sora
Professor i investigador
Universitat Pompeu Fabra

ZOOM EDICIÓ
Javier Celaya
Coordinador de l’Anuari Digital de la AC/E

ZOOM BIBLIOTEQUES
Carme Fenoll
Cap del Servei de Biblioteques
Generalitat de Catalunya

ZOOM MÚSICA
Tomás Fdo. Flores
Director
Radio3

ZOOM AUDIOVISUAL
Elena Neira
La Otra Pantalla.

ZOOM VIDEOJOCS
Marisol López
Coordinadora de l’àrea digital
Institut Català d’Empreses Culturals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *