Primera Edició

CULTURA ÉS CANVI. INSPIRA’T AMB EL PRÒXIM

CaixaForum Barcelona, ​​21 i 22 d’abril 2016

Benvinguts

L’Obra Social “la Caixa” i Fundació Contemporània hem donat la benvinguda a la 1a edició de 2016Culturas, una nova trobada internacional dels professionals de la cultura, per compartir les seves experiències durant dos dies al voltant d’un ampli programa d’activitats: Projectes, experiències , idees, debats, tallers, networking, visites professionals …

El fil conductor de 2016Culturas és la cultura en temps de canvi: Canvi en el que entenem per cultura i en les seves formes de manifestar-se; canvi en els processos creatius i productius, irrupció de nous camps de creació cultural més enllà de les disciplines tradicionals i accentuació de les seves interrelacions amb altres camps socials, econòmics, informatius o d’esbarjo; canvi en els formats d’exhibició i distribució de la cultura i en la forma d’comunicar-la, canvi en la percepció i participació dels públics i en la seva interacció amb els creadors i programadors; canvi en les organitzacions culturals, en els processos d’intermediació i en els perfils i rols dels gestors culturals.

Ens movem en un entorn de canvi accelerat, impulsat en gran part per una continuada revolució tecnològica i digital, causa i també conseqüència de les noves formes de fer i abordar la cultura, com també de pràcticament tots els aspectes de la nostra vida diària, al treball, en l’educació, en l’esplai, a la informació, en la vida pública, en les relacions socials o en la vida domèstica.

2016Culturas vol reflexionar sobre les transformacions i la permanent innovació en el món de la cultura, vol inspirar-nos amb el que està succeint avui i amb la cultura que ve i vol donar la benvinguda a una cultura cada vegada més plural.

Volem agrair la col·laboració de totes les institucions, organitzacions, empreses, mitjans de comunicació i professionals que han contribuït a l’organització d’2016Culturas.

Benvinguts tots a 2016Culturas. Et sumes a la 2a edició? Ja estem prenent notes i rebent suggeriments. Preparats per a maig de 2017! Escríbemos a info@fundacioncontemporanea.com Esperem les teves idees, comentaris o suggeriments.