RESET. EL SISTEMA HA DETECTAT ERRORS

Què mou al públic? Es poden modelar els seus gustos?

Conversa per a situar el punt de partida de Reset 19, sobre les motivacions de l’ésser humà des del punt de vista de la comunicació, el màrqueting i la planificació energètica.

 

Eduardo Lazcano. Expert en comunicació,planificació estratègica i branding
Liz Perales. Coordinadora de continguts de Reset 19

 

PROGRAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *