COM ESTÀ CANVIANT TOT?

Al nostre món en metamorfosi, les transformacions tecnològiques i de valors són ràpides i profundes. La sociologia i la ciència política ens informen des de fa ja temps sobre l’autèntic canvi d’era que estem vivint, però, per què no estem davant d’una evolució sinó davant una revolució?

 

POR AL FUTUR

Elena Rodríguez San Julián, Sociòloga.

Està preparat el món de la cultura, per si mateix, per defensar el seu valor en la incomoditat del remolí de la nostra era-frontissa?

 

EL FUTUR ERA AIXÒ?

Fernando Vallespín, Politòleg.

Quin paper es reserva a les manifestacions culturals sobre les que han cavalcat les grans preguntes de la humanitat?

 

Qui té respostes?

Qui obre camins?

Què passarà després?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *