BABEL

Cara a cara amb professionals de la cultura que aposten per enfocaments contraposats. O no són contraposats? Tenen sentit les polítiques culturals? + Gestió pública o privada de la cultura? + Cultura local o cultura global? Caldrà (re)posicionar-se…
De la mà d’un mateix conductor, coneixedor amb profunditat del que es cou al món de la cultura, assistirem a tres debats cara a cara entre professionals i responsables polítics de la gestió cultural per mirar de trobar respostes a alguns dels interrogants eterns que sobrevolen la gestió de la cultura:

• Què són les polítiques culturals? Per a què serveixen? Tenen sentit avui dia? Com afecten els creadors, mediadors i públics?
• Qui ha de gestionar la cultura? Els poders públics han d’intervenir directament en el sector o s’ha de cedir aquest rol a la iniciativa privada? En quina posició queden els ciutadans?
• Com s’ha de gestionar la cultura? Atenent a la realitat local, a allò que passa al nostre entorn més proper? O és millor fer-ho tenint en compte una visió més global de la realitat?

Abans d’acabar cada debat, s’obrirà un torn d’intervencions del públic perquè formuli noves preguntes o reformuli les plantejades inicialment, per tal d’aconseguir provocar que en cada sessió se surti d’una autèntica torre de Babel.

BABEL estarà conduïda per Xavier Fina, consultor cultural a ICC Consultors, professor a Esmuc i col·laborador al diari ARA.

BABEL GESTIÓ PÚBLICA VS. GESTIÓ PRIVADA
Jaron Rowan
Coordinador de l’àrea d’art
Centre Universitari de disseny BAU

Xavier Marcé
Director d’Estratègia
Grup Focus

BABEL CULTURA GLOBAL VS. CULTURA LOCAL
Ada Vilaró
Directora Artística
Escena Poblenou

Borja Sitjà
Director
Teatre Romea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *