ASTROTURFING

Opinions espontànies o ‘fake news’?

Nascuda d’una forta relació amb l’entron social, els astrofurfers intenten organitzar campanyes de relacions publiques dintre de l’àmbit de la propaganda electoral i dels anuncis comercials que pretenen donar una impresió d’espontaneïtat.

Carmela Ríos. Responsable de Noves Narratives a Unidad Editorial

 

PROGRAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *